Digivõimekuse arendamine

Euroopa Liidu poolt rahastatava ESC ACADEMY PRO projekti eesmärk on kõrgkoolide digpädevuste arendamise kaudu kiirendada üleminekut Euroopa üliõpilaskaardi (ESC) kasutuselevõtule.

Haridussüsteemi tõhusaks kohandamiseks digiajastuga võttis Euroopa Komisjon digiõppe tegevuskavas vastu kaks strateegilist prioriteeti:

HÄSTITOIMIVA DIGIÕPPEKESKKONNA ARENDAMINE

DIGIOSKUSTE JA -PÄDEVUSTE PARANDAMINE

  • INFORMATION

Kooskõlas nende prioriteetidega on Euroopa üliõpilaskaardi (ESC) algatuse eesmärk tugevdada Euroopa haridusruumi (EEA), andes informatsiooni üliõpilastele senisest kiiremini ja efektiivsemalt. See digitaalne identifitseerimisviis ehk ESC soodustab informatsiooni ja teadmiste vaba liikumist, samas asendab plastikkaardi ning aitab kaasa muutustele keskkonnasäästlikuse ja digitaalsuse poole.

  • SOLUTION

Euroopa üliõpilaskaardi (ESC) algatus töötab välja digitaalset lahendust üliõpilase mobiilsusega seotud paberimajanduse haldamiseks. Üliõpilased ning kõrgkoolid ja nende töötajad haldavad kogu protsessi veebipõhise tööriista kaudu, mis hõlbustab informatsiooni liikumist muudab selle kiiremaks. Üliõpilaste mobiilsus suureneb ning see tekitab noorte seas tugevama Euroopasse kuulumise tunde, mis on muu hulgas üks Euroopa Liidu prioriteete.

  • PARTNERS
Projekti viivad ühiselt ellu kuus partnerit: Euroopa Üliõpilasliit, ISIC Assotsiatsioon, Ülemaailmne Noorte- ja Õpilaskogukond, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Tšehhi Üliõpilasliit ja Out of The Box Euroopa.
Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamiseks ei kujuta endast sisu kinnitamist, mis kajastab ainult autorite seisukohti, ning komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe kasutamise eest.